Efter min examen på konstfackskolan 1977 ”textilfacket har jag arbetat i egen ateljé med att väva bilder ”gobelänger” efter egna skisser och måleri i tempera.
Jag iakttar naturens skiftningar, ljuset, mörkrets och färgernas förändringar under dygnets och årstidernas alla timmar.

Skisserna till gobelängerna får en mer abstrakt tolkning än målningarna som jag målar i stundens känsla.

Välkomna!
Nillan

 


Pågående utställningar:

Galleri Kvadraten, Kristinehamn 2017

LINIA, TEXTURA et FORMA
på Edsvik utställningen börjar 25:e feb- 19 mars 2017